Statistik for 2016

Rapporten kan også findes her

 

Voldgiftsinstituttets sagsstatistik

I de sidste 5 år er der ved Voldgiftsinstituttet i gennemsnit indledt 118 sager per år.

 

Voldgiftssagerne

Af de udpegede voldgiftsretter i 2016 var 58 % enevoldgiftsdommere, mens 42 % af voldgiftsretterne bestod af et panel på 3 voldgiftsdommere.

Her kan man se en oversigt over værdien af voldgiftssagerne, som er indledt i 2016 og den gennemsnitlige varighed af voldgiftssagerne, som blev afsluttet i 2016.

 

 

Parternes nationalitet

Parterne i sagerne i 2016 kommer fra 24 forskellige lande.