It-tvister

 

Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende klausul om brug af instituttets regler for juridisk/tekniske udtalelser i IT-sager:

 

”Såfremt der mellem parterne opstår uenighed om et juridisk eller teknisk spørgsmål, kan hver af parterne anmode om, at der indhentes en vejledende udtalelse fra en uafhængig sagkyndig på grundlag af Voldgiftsinstituttets til enhver tid gældende regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager.”

 

Parterne kan aftale, at sagen fortsættes ved Voldgiftsinstituttet, men efter reglerne om voldgift, hvis forsøget på at løse tvisten efter reglerne om juridisk/tekniske udtalelser i IT-sager. I sådanne tilfælde anbefaler instituttet følgende klausul:

 

”Såfremt der mellem parterne opstår uenighed om et juridisk eller teknisk spørgsmål, kan hver af parterne anmode om, at der indhentes en vejledende udtalelse fra en uafhængig sagkyndig på grundlag af Voldgiftsinstituttets til enhver tid gældende regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager.

Hvis tvisten ikke løses efter de omtalte regler for juridisk/teknisk udtalelser i IT-sager, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftsagen.”