Fagudvalg

 

For at sikre, at Voldgiftsinstituttet til stadighed lever op til erhvervslivets berettigede forventning om en hurtig, effektiv og retssikkerhedsmæssig forsvarlig tvistløsning, har instituttet nedsat en række udvalg, som bl.a. har til formål at rådgive instituttet om erhvervslivets særlige behov, herunder om de nyeste tiltag om international voldgift og andre former for kommerciel tvistløsning. Udvalgene vejleder desuden instituttet om egnede voldgiftsdommere, mediatorer og eksperter, som kan inddrages i de ofte meget specialiserede sager, som indledes ved instituttet.

Nedenfor finder du lister over, medlemmerne af de forskellige udvalg