Anbefalede klausuler

 

Voldgiftsinstituttet anbefaler i det følgende nogle standardtvistløsningsklausuler, som regulerer de forhold, som efter instituttets opfattelse er tilstrækkelige og nødvendige for at gennemføre et lovligt og hensigtsmæssigt tvistløsningsforløb indenfor rimelig tid i henhold til den eller de tvistløsningsmetoder, som parterne ønsker at gøre brug af. Standardklausulerne er gennemprøvede i praksis, hvilket typisk indebærer, at de ikke giver anledning til fortolkningsproblemer eller væsentlige processuelle spørgsmål i øvrigt, f.eks. med hensyn til voldgiftsrettens kompetence. Ønsker parterne at afvige fra disse standarder, bør dette kun ske efter grundige overvejelser, idet sådanne afvigelser erfaringsmæssigt ofte indebærer øget risiko for uenighed mellem parterne om klausulens indhold med deraf følgende udsigt til at skulle bruge ressourcer på først at få afklaret denne uenighed, inden parterne kan påbegynde processen, som skal føre til løsning af tvistens materielle spørgsmål.

Anbefalingen til en klausul kan findes her

Anbefalingen til en klausul til forenklet voldgift kan findes her

Anbefalingen til en klausul om mediation kan findes her

Anbefalingen til en klausul om tvistløsningspaneler kan findes her

Anbefalingen til en klausul om brugen af juridisk/tekniske udtalelser i IT-sager kan findes her