Omkostninger ved sagkyndige

 

Efter anmodning fra voldgiftsretter, domstole, parter mv.  kan instituttet fremkomme med forslag til sagkyndige, som kan afgive en erklæring om bestemte spørgsmål.

Sammen med begæringen skal der til Voldgiftsinstituttets bankkonto indbetales et gebyr på DKK 3.000 pr. sagkyndig. Gebyret tilbagebetales ikke i tilfælde, hvor begæringen tilbagekaldes eller i andre tilfælde, hvor parterne ikke tager kontakt til den af instituttet foreslåede sagkyndige.

Regler for forslag til sagkyndige

Læs reglerne for forslag til sagkyndige