Voldgiftsinstituttet

Midtermolen 1, 5. sal (se på kort)
2100 København Ø

Telefon: +45 7026 5013

[email protected]
www.voldgiftsinstituttet.dk

CVR nummer: 13 54 29 37

Lukkedage

Medarbejdere

 

Bankoplysninger:

Danske Bank
Bernstorffsgade 40
DK- 1577 København V

DKK:
reg.nr. 4183
konto nr. 4180503080
BIC – SWIFT: DABADKKK
DKK IBAN: DK4330004180503080

EUR:
reg.nr. 4183
konto nr. 4180727620
BIC – SWIFT: DABADKKK
EUR IBAN: DK6030004180727620