Beregn omkostningerne ved voldgiftsagen

 

Registreringsgebyret på 9.700 kr. (EUR 1.300) betales til instituttets bankkonto ved indgivelsen af klageskriftet. Udgifterne til honorar til voldgiftsdommerne og afgift til instituttet er afhængig af størrelsen af det omtvistede beløb.

1. Omtvistet beløb

Beregn

Ved at påtage sig sagen har voldgiftsdommeren accepteret at blive honoreret efter disse takster. Honoraret til voldgiftsretten kan som udgangspunk ikke overstige de angivne maksimumsbeløb. Honoraret fastsættes af formandskabet efter proceduren og de hensyn, der fremgår af § 3 i bilag 1 til Regler for behandling af voldgiftssag og/eller Regler for forenklet voldgift. Det er også formandskabet, der fastsætter instituttets afgift, jf. § 2 i samme bilag 1.

Ved sager, der forliges eller af andre grunde ikke føres til ende, fastsætter instituttets formandskab et passende honorar under hensyn til taksterne og voldgiftsdommerens arbejde med sagen.