Beregn omkostningerne ved voldgiftsagen

 

Registreringsgebyret på 9.700 kr. (EUR 1.300) betales til instituttets bankkonto ved indgivelsen af klageskriftet. Udgifterne til honorar til voldgiftsdommerne og afgift til instituttet er afhængig af sagens værdi, se om beregning af sagens værdi i pkt. 2.3 i Voldgiftsinstituttets takster.

1. Omtvistet beløb

Beregn

Ved at påtage sig sagen har voldgiftsdommeren accepteret at blive honoreret i overensstemmelse med taksterne.

Honoraret fastsættes af formandskabet efter proceduren og de hensyn, der fremgår af §§ 2 og 4 i bilag 2 til Regler for behandling af voldgiftssag. Det er også formandskabet, der fastsætter Voldgiftsinstituttets afgift, jf. § 3 i samme bilag 2.

For omkostninger ved sager om forenklet voldgift, se Reglerne for forenklet voldgift.

 

Forligte sager mv..

Ved sager, der forliges eller af andre grunde ikke føres til ende, fastsætter instituttets formandskab et passende honorar under hensyn til arbejdet med sagen og omstændighederne i øvrigt. Det samme gør sig gældende for afgiften til instituttet, jf. nærmere §§ 3, stk. 2, og 4, stk. 6, i Reglernes bilag 1.

 

Øvrige udgiftsposter

Prispolitik for leje af lokaler kan læses her.

Derudover beregnes der omkostninger til forplejning i forbindelse med møder. Udgifter til voldgiftsrettens transport og logi m.v. kan forekomme.