Mediation

 

For at spare tid og penge beslutter flere og flere virksomheder at løse tviste ved mediation ved Voldgiftsinstituttet. Instituttets seneste regler om mediation er fra 2015 og trådte i kraft efter forudgående behandling i instituttets mediationsudvalg.

Mediationen indledes ved at indgive en anmodning herom til instituttet, jf. nærmere § 3 i de nævnte regler. Samtidig indbetales et gebyr på 9.700 kr. Såfremt parterne opnår en løsning på konflikten og i øvrigt er enige herom, kan parternes forlig stadfæstes i form af en voldgiftskendelse på aftalte vilkår. Det indebærer den fordel, at forliget herefter kan tvangsfuldbyrdes nationalt og internationalt. Hvis forsøget på at løse tvisten ved mediation mislykkes, kan parterne aftale, at sagen fortsættes ved instituttet, men efter andre regler, f.eks. instituttets regler for behandling af voldgiftssager.

Profilfolder

Læs profilfolderen om fordelene ved at løse tviste ved mediation ved Voldgiftsinstituttet (på engelsk).


Omkostninger

Se omkostningerne ved mediation hos Voldgiftsinstituttet.