Nyhedsbrev uge 36

 

Der har siden 1894 eksisteret en fast voldgiftsinstitution i Danmark, som har medvirket ved løsning af tvister af forskellig art. Der er i den tid, som er gået, samlet en betydelig viden om voldgifts­be­handling og om sammensætning af voldgiftsretter i forhold til både national og international vold­gift.

Voldgiftsinstituttet, som er en non-profit selvejende institution, blev stiftet i 1981 under medvirken af Det Danske Advokatsamfund, Dansk Ingeniør­forening, Den Danske Dommerforening, SMWdanmark og Ingeniørsammenslutningen. Dansk Byggeri, IT-Brancheforeningen, Dansk Industri, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Danmarks Rederiforening, Dansk Erhverv og Dansk Forening for Voldgift er senere indtrådt i kredsen af organisationer bag Voldgiftsinstituttet.

Voldgiftsinstituttets formål er, som det siges i § 2 i instituttets vedtægt, at virke for voldgift efter de af bestyrelsen vedtagne regler herom ved voldgiftsretter, der udpeges af Voldgifts­instituttet for den enkelte sag.

Reglerne om voldgift er senest blevet ændret pr. 13. april 2021. Reglerne, som afløser 2013-Reglerne, er udformet i overensstemmelse med standarderne i dansk og international voldgiftspraksis.