Priser for leje af lokaler i Voldgiftsinstituttets nye domicil

Voldgiftsinstituttet flytter den 1. juli 2020 ind i nye, moderne lokaler, som er beliggende på adressen Midtermolen 1, 5. sal, 2100 København Ø. Instituttet råder over helt nye og større mødelokaler med tilhørende sidelokaler, der er særligt indrettet til voldgifts- og mediationssager.

Lokalerne indeholder blandt andet helt nye telefon- og videokonferencefaciliteter. Du kan læse mere om lokalerne her.

 

Priser for lokaleleje – sager ved instituttet

I forbindelse med indflytningen har instituttets bestyrelse vedtaget en ny prisstruktur for leje af mødelokaler.

Ved gennemførsel af møder i Voldgiftsinstituttets lokaler vil der blive afregnet følgende beløb:

  • 4.000 kr. for en hel dag
  • 3.000 kr. for en halv dag, fx kl. 9.00-12.30 eller kl. 12.30-16.00

Herudover afregnes som hidtil for forplejning efter forbrug.

Ved møder, der afholdes på en lørdag, søndag eller helligdag/lukkedag, øges ovennævnte priser for lokaleleje med 50 %. Dette skyldes, at Voldgiftsinstituttet på disse dage har øgede udgifter til mødeservice.

Den nye prispolitik gælder for alle møder, som afholdes hos instituttet efter den 1. marts 2024.

For at høre nærmere om ledighed og bestilling af lokaler kan Voldgiftsinstituttets sekretariat kontaktes via [email protected] eller på tlf. 7026 5013.

 

Priser for lokaleleje – ad hoc sager

Ved gennemførsel af møder i ad hoc sager, der afholdes i Voldgiftsinstituttets lokaler, vil der blive afregnet følgende beløb;

  • 8.000 kr. for en hel dag
  • 6.000 kr. for en halv dag, fx kl. 9.00-12.30 eller kl. 12.30-16.00

Herudover skal parterne som hidtil betale for forplejning efter forbrug.

Ved møder, der afholdes på en lørdag, søndag eller helligdag/lukkedag, øges ovennævnte priser for lokaleleje med 50 %. Dette skyldes, at Voldgiftsinstituttet på disse dage har øgede udgifter til mødeservice.

Priserne gælder for alle møder i ad hoc sager, som afholdes hos instituttet efter den 1. marts 2024.

For at høre nærmere om ledighed og bestilling af lokaler kan Voldgiftsinstituttets sekretariat kontaktes via [email protected] eller på tlf. 7026 5013.

 

Vilkår for afbestilling af reserverede lokaler

Afbestilling af Voldgiftsinstituttets mødelokaler skal i givet fald ske snarest muligt og med mindst 30 dages varsel. Afbestillingen vil i så fald være vederlagsfri, bortset fra betaling for eventuel forplejning mm., som instituttet ikke har kunnet afbestille vederlagsfrit hos tredjemand.

Hvis afbestillingen sker med mindre end 30 dages varsel, betales fuld pris i overensstemmelse med ovennævnte takster for den/de aflyste mødedag(e). Herudover betales der for eventuel forplejning mm., som instituttet ikke har kunnet afbestille vederlagsfrit hos tredjemand.

Hvis den/de aflyste mødedag(e), der blev aflyst med mindre end 30 dages varsel, afholdes på et senere tidspunkt i Voldgiftsinstituttets lokaler, vil sådanne mødedage blive afregnet til halv takst.

Ved anvendelse af eksterne mødelokaler gælder den pågældende udbyders afbestillingsvilkår.