Priser for leje af lokaler i Voldgiftsinstituttets nye domicil

Voldgiftsinstituttet flytter den 1. juli 2020 ind i nye, moderne lokaler, som er beliggende på adressen Midtermolen 1, 5. sal, 2100 København Ø. Instituttet råder over helt nye og større mødelokaler med tilhørende sidelokaler, der er særligt indrettet til voldgifts- og mediationssager. Lokalerne indeholder blandt andet helt nye telefon- og videokonferencefaciliteter.

 

Priser for lokaleleje – sager ved instituttet

I forbindelse med indflytningen har instituttets bestyrelse vedtaget en ny prisstruktur for leje af mødelokaler.

Ved gennemførsel af møder i Voldgiftsinstituttets lokaler vil der blive afregnet følgende beløb:

  • 3.000 kr. for en hel dag (rådighed over 4 lokaler)
  • 2.000 kr. for en halv dag, fx kl. 9.00-12.30 eller kl. 12.30-16.00 (rådighed over 4 lokaler)
  • 1.500 kr. for ét lokale, fx til brug for et forberedende møde.

Herudover afregnes som hidtil for forplejning efter forbrug.

Den nye prispolitik gælder for alle møder, som afholdes hos instituttet efter den 1. juli 2020.

For at høre nærmere om ledighed og bestilling af lokaler kan Voldgiftsinstituttets sekretariat kontaktes via office@voldgiftsinstituttet.dk eller på tlf. 7026 5013.

 

Priser for lokaleleje – ad hoc sager

Ved gennemførsel af møder i ad hoc sager, der afholdes i Voldgiftsinstituttets lokaler, vil der blive afregnet følgende beløb;

  • 6.000 kr. for en hel dag (rådighed over 4 lokaler)
  • 4.000 kr. for en halv dag, fx kl. 9.00-12.30 eller kl. 12.30-16.00 (rådighed over 4 lokaler)
  • 3.000 kr. for ét lokale, fx til brug for et forberedende møde.

Herudover skal parterne som hidtil betale for forplejning efter forbrug.

Priserne gælder for alle møder i ad hoc sager, som afholdes hos instituttet efter den 1. juli 2020.

For at høre nærmere om ledighed og bestilling af lokaler kan Voldgiftsinstituttets sekretariat kontaktes via office@voldgiftsinstituttet.dk eller på tlf. 7026 5013.

 

Vilkår for afbestilling af reserverede lokaler

Afbestilling af Voldgiftsinstituttets mødelokaler skal i givet fald ske snarest muligt og med mindst 30 dages varsel. Afbestillingen vil i så fald være vederlagsfri, bortset fra betaling for eventuel forplejning mm., som instituttet ikke har kunnet afbestille vederlagsfrit hos tredjemand.

Hvis afbestillingen sker med mindre end 30 dages varsel, og afbestillingen ikke medfører omberammelse af det pågældende møde, betales fuld pris i overensstemmelse med ovennævnte takster for den/de aflyste mødedag(e).

Hvis afbestillingen sker med mindre end 30 dages varsel, og afbestillingen medfører, at mødet afholdes senere i instituttets lokaler, vil afbestillingen være vederlagsfri, bortset fra betaling for eventuel forplejning mm., som instituttet ikke har kunnet afbestille vederlagsfrit hos tredjemand.

Ved anvendelse af eksterne mødelokaler gælder den pågældende udbyders afbestillingsvilkår.