Tvistløsningspaneler

 

Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende klausul om brug af instituttets regler om tvistløsningspaneler:

 

”Parterne har herved aftalt at nedsætte et tvistløsningspanel efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelsen af anmodningen herom. Tvistløsningspanelet skal bestå af [et/tre] medlem[mer], som i overensstemmelse med de omtalte regler bistår parterne med at løse enhver tvist, som løbende kan opstå imellem parterne under opfyldelsen af denne kontrakt.”

 

Parterne kan aftale, at sagen fortsættes ved Voldgiftsinstituttet, men efter reglerne om voldgift, hvis forsøget på at løse tvisten efter reglerne om tvistløsningspaneler mislykkes. I sådanne tilfælde anbefaler instituttet følgende klausul:

 

”Parterne har herved aftalt at nedsætte et tvistløsningspanel efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelsen af anmodningen herom. Tvistløsningspanelet skal bestå af [et/tre] medlem[mer], som i overensstemmelse med de omtalte regler bistår parterne med at løse enhver tvist, som løbende kan opstå imellem parterne under opfyldelsen af denne kontrakt.

Hvis tvisten ikke løses efter de omtalte regler om tvistløsningspaneler, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftsagen.”