Voldgift

 

Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende klausul om brug af instituttets regler for behandling af voldgiftssager:

 

”Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved vold­gift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.”