Om voldgift

 

Ved voldgift forstås det forhold, at parterne i stedet for at lade en tvist afgøre af domstolene enes om at overlade den endelige afgørelse af tvisten til en eller flere uafhængige og upartiske voldgiftsdommere, som de selv vælger hertil, eller om hvis valg de selv træffer bestemmelse. Voldgift rummer en række fordele sammenlignet med domstolsbehandling. Voldgift anses ofte for at være hurtigere og billigere, fordi det normalt aftales som en én-instans behandling. En anden fordel ved voldgift er muligheden for at vælge voldgiftsdommere med særlig viden, f.eks. om specielle juridiske eller tekniske forhold, eller voldgiftsdommere som på anden måde har parternes tillid. Hertil kommer, at sagsbehandlingen ved en voldgiftsret ikke er bundet af retsplejelovens regler og derfor kan tilrettelægges i overensstemmelse med parternes behov

Voldgiftsinstituttet har vedtaget nye regler for behandling af voldgiftssager. Reglerne, som afløser 2013-Reglerne, er udformet i overensstemmelse med med standarderne i dansk og international voldgiftspraksis. Det overordnede formål med reglerne er at fremme effektiviteten i processen og dermed reducere omkostningerne, således at voldgift ved instituttet gøres så attraktivt for parterne som muligt. Reglerne sikrer fleksibilitet for parterne, der selv kan tilrettelægge voldgiftssagens forløb, sådan at det er tilpasset de konkrete behov i den enkelte sag. Parterne har eksempelvis mulighed for selv at udpege voldgiftsrettens medlemmer, dog sikrer instituttet, at voldgiftsdommerne ikke er inhabile. Voldgiftssagen indledes ved at indgive et klageskrift til instituttet, se nærmere herom i Reglernes § 4, og ved at indbetale registreringsgebyret på 9.700 kr. Reglerne findes på dansk og engelsk. For beregning af omkostninger for voldgiftssagen, brug Voldgiftsinstituttets beregner og takstblad.

Profilfolder

Læs profilfolderen om fordelene ved at vælge København som hjemsted for internationale voldgiftssager og høringer (på engelsk).


Omkostninger

Se omkostningerne ved voldgift hos Voldgiftsinstituttet.