New York-konventionen

 

Over 140 lande har ratificeret New York-konventionen fra 1958, som sikrer gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelser. Konventionen er en vigtig årsag til, at voldgift er den foretrukne tvistløsningsmetode i internationale handelsforhold.