Om sagkyndige

 

Efter anmodning fra voldgiftsretter, domstole, parter mv. fremkommer instituttet med forslag til sagkyndige, der kan besvare spørgsmål i relation til de pågældende sager. Instituttet bringer sagkyndige i forslag indenfor alle sagsområder, og har især erfaring med at foreslå sagkyndige indenfor IT-området. Instituttet har et IT-udvalg, som er sammensat af repræsentanter for de væsentligste IT-organisationer i Danmark: DI ITEK, IT-Branchen, Danske IT-advokater og Dansk IT. Udvalget har bl.a. til opgave at vejlede instituttet om egnede sagkyndige, som instituttet kan bringe i forslag. Udover vedkommendes kvalifikationer samt uafhængighed og upartiskhed i forhold til sagens parter, tager instituttet i øvrigt hensyn til, om den, der bringes i forslag, har erfaring med at medvirke i rets- og voldgiftssager mv., og om han eller hun aktuelt har den fornødne tid til at påtage sig opgaven.

Omkostninger

Se omkostningerne ved udpegning af sagkyndige hos Voldgiftsinstituttet.


Brochure

Læs Vejledning til sagkyndige som PDF.