Forenklet voldgift

 

Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende klausul om brug af instituttets regler for forenklet voldgift:

 

”Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgifts­insti­tuttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.”