Information om Voldgiftsinstituttets mødelokaler

Klik her for at finde prisstrukturen for leje af instituttets lokaler.

Lokalerne indeholder følgende rum:

 

Hovedforhandlingslokalet

Hovedforhandlingslokalet er 50,8 m2.

Hovedforhandlingslokalet kan rumme 23 personer (f.eks. 3 voldgiftsdommere, 2 vidner og 9 personer fra både klager og indklagedes side).

I hovedforhandlingslokalet er der mikrofoner, kamera og en stor Tv-skærm. Disse kan anvendes til visning af både videokonference eller præsentationer af video og Power-Points m.m. I lokalet findes endvidere et white board samt internetkabler.

Såfremt der skal være 1 meters afstand mellem hver person, kan hovedforhandlingslokalet rumme 12 personer (f.eks. 3 voldgiftsdommere, 1 vidne og 4 personer fra både klager og indklagedes side).

 

Sidelokalerne

Instituttet tilbyder 3 sidelokaler. Disse sidelokaler kaldes;

Ydermere har vidner og lign. mulighed for at opholde sig i instituttets foyer, hvor der er etableret et venteområde.

 

The Board Room

Instituttets lokaler inkluderer endvidere et mødelokale kaldet ”The Board Room”. Lokalet er 23,7 m2 og kan rumme op til 16 personer. Lokalet har et white board.

 

-o0o-

 

Alle de ovennævnte lokaler har internetadgang.

Såfremt antallet af deltagere overstiger kapaciteten i et eller flere af lokalerne, så kontakt venligst instituttets sekretariat herom.