Voldgiftsinstituttet ledes af en bestyrelse, der består af følgende medlemmer:

Advokat Jeppe Skadhauge
Bruun & Hjejle Advokatfirma
Udpeget af Voldgiftsforeningen
Formand for bestyrelsen

Advokat Peter Wengler-Jørgensen
Plesner Advokatfirma
Udpeget af bestyrelsen
Næstformand for bestyrelsen

Chief Legal Counsel Anne Pindborg
Udpeget af Rederiforeningen

Advokat Christian Alsøe
Gorrissen Federspiel Advokatfirma
Udpeget af Danske Advokater

Chefjurist Peter Andersen
SMVdanmark (tidl. Håndværksrådet)
Udpeget af SMVdanmark (tidl. Håndværksrådet)

Afdelingschef, advokat, Henrik Fausing
Dansk Byggeri
Udpeget af Dansk ByggeriIngeniør

Tommy Bunch-Nielsen
Udpeget af Ingeniørforeningen

Retspræsident Christian Lundblad
Retten på Frederiksberg
Udpeget af Dommerforeningen

Erhvervsjuridisk fagchef, advokat Sven Petersen
Dansk Erhverv
Udpeget af Dansk Erhverv

Advokat Ulrich Ramm
Fujitsu
Udpeget af IT Branchen

Chefjurist Henrik Schultz
Dansk Industri
Udpeget af Dansk Industri

Advokat Håkun Djurhuus
Bech-Bruun
Udpeget af repræsentantskabet

 

Voldgiftsinstituttets øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af følgende medlemmer:

Chief Legal Counsel Anne Pindborg
Udpeget af Rederiforeningen

Advokat Christian Alsøe
Gorrissen Federspiel Advokatfirma
Udpeget af Danske Advokater

Chefjurist Peter Andersen
Håndværksrådet
Udpeget af Håndværksrådet

Advokat Håkun Djurhuus
Bech-Bruun Advokatfirma
Udpeget af Advokatsamfundet

Afdelingschef, advokat, Henrik Fausing
Dansk Byggeri
Udpeget af Dansk Byggeri

Partner Torben Lange
Ernst & Young
Udpeget af Danske revisorer

Tommy Bunch-Nielsen
Udpeget af Ingeniørforeningen

Retspræsident Christian Lundblad
Retten på Frederiksberg
Udpeget af Dommerforeningen

Erhvervsjuridisk fagchef, advokat Sven Petersen
Dansk Erhverv
Udpeget af Dansk Erhverv

Advokat Ulrich Ramm
Fujitsu
Udpeget af IT Branchen

Chefjurist Henrik Schultz
Dansk Industri
Udpeget af Dansk Industri

Advokat Jeppe Skadhauge
Bruun & Hjejle Advokatfirma
Udpeget af Voldgiftsforeningen
Formand for bestyrelsen

 

Den daglige ledelse af Voldgiftinstituttets virksomhed varetages af generalsekretær Steffen Pihlblad.