Statistik for 2017

Rapporten kan også findes her

 

Voldgiftsinstituttets sagsstatistik

I de sidste 5 år er der ved Voldgiftsinstituttet i gennemsnit indledt 116 sager per år.

 

Voldgiftssagerne

Af de udpegede voldgiftsretter i 2017 var 43 % enevoldgiftsdommere, mens 55 % af voldgiftsretterne bestod af et panel på 3 voldgiftsdommere. For første gang i instituttets historie blev der nedsat en voldgiftsret med 5 medlemmer.

Her kan man se en oversigt over værdien af voldgiftssagerne, som er indledt i 2017 og den gennemsnitlige varighed af voldgiftssagerne, som blev afsluttet i 2017.

 

 

Parternes nationalitet

Parterne i sagerne i 2017 kommer fra 21 forskellige lande.