Statistik for 2020

Rapporten kan også findes i en PDF-fil her.

 

Voldgiftsinstituttets sagsstatistik

I de sidste 5 år er der ved Voldgiftsinstituttet i gennemsnit indledt 124 sager per år.

 

Voldgiftssagerne

Af de udpegede voldgiftsretter i 2020 var 52 % enevoldgiftsdommere, mens 48 % af voldgiftsretterne bestod af et panel på 3 voldgiftsdommere.

 

 

 

 

 

Parternes nationalitet

Parterne i sagerne i 2020 kommer fra 20 forskellige lande (Danmark ikke medregnet).

 

Voldgiftskendelser

I 2020 er der afsagt 67 endelige voldgiftskendeler. Voldgiftssager om sagsomkostninger, der er afsagt som følge af forlig eller øvrige sager der er hævet, er ikke indeholdt i tallet 67.