Statistik for 2022

Rapporten kan også findes i en PDF-fil her.

 

Voldgiftsinstituttets sagsstatistik

I de sidste 5 år er der ved Voldgiftsinstituttet i gennemsnit indledt 117 sager pr. år.

 

 

 

 

 

 

Parternes nationaliteter

Parterne i sagerne i 2022 kommer fra 23 forskellige nationaliteter (inklusiv Danmark).

 

Lande

Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Grønland, Irland, Island, Israel, Kina, Luxembourg,
Nederlandene, Mexico, Norge, Polen, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Uganda, Ukraine og USA.

 

Voldgiftskendelser

I 2022 er der afsagt 51 endelige voldgiftskendelser.

 

Kønsdiversitet

I 2022, ca. 21% af alle udpegninger ved Voldgiftsinstituttet har været kvinder.
Af de udpegninger, som parterne har foretaget, har ca. 6% været kvinder.
Af de udpegninger, som Voldgiftsinstituttet har foretaget, har ca. 33% været kvinder.