Statistik for 2021

Rapporten kan også findes i en PDF-fil her.

 

Voldgiftsinstituttets sagsstatistik

I de sidste 5 år er der ved Voldgiftsinstituttet i gennemsnit indledt 116 sager per år.

 

 

Voldgiftssagerne

Af de udpegede voldgiftsretter i 2021 var 49% enevoldgiftsdommere, mens 51% af voldgiftsretterne bestod af et panel på 3 voldgiftsdommere.

 

 

 

 

 

Parternes nationalitet

Parterne i sagerne i 2021 kommer fra 19 forskellige nationaliteter (Danmark ikke medregnet).

 

Voldgiftskendelser

I 2021 er der afsagt 61 endelige voldgiftskendeler. Voldgiftskendelser om sagsomkostninger m.m., der er afsagt som følge af forlig eller øvrige sager, der er hævet, er ikke indeholdt i tallet 61.