Statistik for 2018

Rapporten kan også findes her

 

Voldgiftsinstituttets sagsstatistik

I de sidste 5 år er der ved Voldgiftsinstituttet i gennemsnit indledt 119 sager per år.

 

Voldgiftssagerne

Af de udpegede voldgiftsretter i 2018 var 54 % enevoldgiftsdommere, mens 46 % af voldgiftsretterne bestod af et panel på 3 voldgiftsdommere.

Her kan man se en oversigt over værdien af voldgiftssagerne, som er indledt i 2018 og den gennemsnitlige varighed af voldgiftssagerne, som blev afsluttet i 2018.

 

 

Parternes nationalitet

Parterne i sagerne i 2018 kommer fra 20 forskellige lande.