Statistik for 2019

Rapporten kan også findes i en PDF-fil her

 

Voldgiftsinstituttets sagsstatistik

I de sidste 5 år er der ved Voldgiftsinstituttet i gennemsnit indledt 122 sager per år.

Voldgiftssagerne

Af de udpegede voldgiftsretter i 2019 var 53 % enevoldgiftsdommere, mens 47 % af voldgiftsretterne bestod af et panel på 3 voldgiftsdommere.

 

 

Parternes nationalitet

Parterne i sagerne i 2019 kommer fra 20 forskellige lande (Danmark ikke medregnet).

Voldgiftskendelser

I 2019 er der afsagt 61 endelige voldgiftskendelser. Voldgiftssager om sagsomkostninger, der er afsagt som følge af forlig eller øvrige sager der er hævet, er ikke indeholdt i tallet 61.