Samarbejdsaftaler

 

For at samle behandlingen af erhvervslivets tvister under Voldgiftsinstituttet, som igennem mange år har opbygget stor ekspertise om løsning af kommercielle tvister, har instituttet indgået nogle samarbejdsaftaler med erhvervsorganisationer mv., som har til formål at sikre, at de tvister, som er omfattet af aftalerne, behandles hurtigt og effektivt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt.